Αρχική > γνώμη > Μνημόνιο-ΙΙ Executive summary και κάποιες σκέψεις

Μνημόνιο-ΙΙ Executive summary και κάποιες σκέψεις

10/03/2012

Ένας καλός άνθρωπος έκανε σύνοψη το Μνημόνιο ΙΙ (το μεταρρυθμιστικό του μέρος κατά βάση, για να λέμε και του αντιΜνημονιακού το δίκιο) γιατί σιγά που θα το έψαχνε και θα το κατέβαζε κανένας για να το διαβάσει όλο ο ίδιος, χωρίς μάλιστα να το κάνουν Υπουργό.  Αν και δεν είναι μεγάλο, 48 σελίδες – ΕΔΩ το κύριό του μέρος για τους διαβαστερούς.

Αντιγράφω λοιπόν από τον φίλο δωσίλογο, αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η επιλογή των σημείων της σύνοψης, καθώς δεν βρήκα και άλλη:

1. Αποκρατικοποιήσεις
2. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
3. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών
4. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών
5. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ.οφειλές
6. Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγεματιών
7. Κλείσιμο 200 εφοριών
8. Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού
9. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών
10. Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων
11. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών
12. Εκ περιτροπή μετακίνηση διευθυντών εφοριών
13. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς
14. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία
15. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς
16. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις
17. Μείωσης των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015.
18. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται
19. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012
20. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών
21. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία
22. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο
23. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων
24. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης
25. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών
26. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012
27. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.
28. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%
29. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%
30. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία
31. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%
32. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%
33. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων.
34. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.
35. Μείωση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες
36. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ)
37. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ)
38. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές
39. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου
40. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου
41. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα.
42. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών
43. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές
44. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο.
45. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές
46. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων
47. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας
48. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.
49. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες
50. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.
51. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων
52. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος
53. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών)
54. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών
55. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ
56. Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας “Ήλιος”
57. Διακοπής της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013
58. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση.
59. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
60. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
61. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων
62. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου
63. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας

Προσωπικά εγώ λέω ΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ (αναμενόμενο, ως δωσίλογος). Και ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ (ως μεταρρυθμιστής/εκσυγχρονιστής/σοσιαλφιλελεύθερος/πρόθυμος/νενέκος) εκτός:

  • διαφωνώ με το 2 (πιστεύω ότι είναι και δικαιότερο και οικονομικά αποδοτικότερο να πληρώνονται οι αστικές συγκοινωνίες από την φορολογία – τάχουμε ξαναπεί αυτά, αγανακτισμένοι μάλιστα)
  • βλέπω με δυσπιστία το 56 (χωρίς να έχω καταλήξει, νομίζω ότι η επένδυση στα φωτοβολταϊκά είναι φούσκα γιατί η τεχνολογία είναι ακόμα πολύ ακριβή και βασίζεται μόνο στην επιδότηση)
  • διαφωνώ με το 55 (η ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ-ΔΕΠΑ δεν νομίζω ότι συμφέρει)
  • το 1 έτσι γενικώς δεν μου λέει τίποτα ως “αποκρατικοποιήσεις” – κάθε περίπτωση επιχείρησης/περιουσιακού στοιχείου είναι διαφορετική και πρέπει να εξετάζεται χωρίς αριστεροδεξιές ιδεοληψίες ο πιό αποτελεσματικός τρόπος εκμετάλλευσης (ξεπουλήματος για να συννενούμαστε)

Για αυτά τώρα που έγινε και ο ντόρος (31-34) και δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το Μνημόνιο ΙΙ είναι ΜΟΝΟ αυτά.

1. Είναι πλέον βαρετό το παραμύθι της «εναλλακτικής» Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, βαθύ-ΠΑΣΟΚ) ότι υπάρχουν εύκολες φιλολαικές λύσεις, μαγικοί χειρισμοί, μάγκες διαπραγματευτές, καλύτεροι Έλληνες, ανώδυνες συνταγές και άλλοι τέτοιοι τρίτοι δρόμοι.
Ωραία το λέει η Α.Παπαρήγα ΕΔΩ .
«Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, η αντίθεση προς τα κόμματα εξουσίας, τα αστικά, να αντικατασταθεί απ’ την αυταπάτη μιας αριστεράς που έχει μία ενδιάμεση λύση ανώδυνη και πιο εύκολη για τον λαό. Αυτό θα φέρει απογοήτευση, που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στην απάθεια αλλά και στην μεγαλύτερη αντιδραστικοποίηση»

Μάλλον της ξέφυγε βέβαια, καθώς έκανε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολουθεί την κλασική πασοκική συνταγή της υποσχεσιολογίας. Πάντα η Αριστερά στην Ελλάδα το έπαιξε «κοινωνικά ευαίσθητη» και απευθύνθηκε στο συναίσθημα και όχι στη λογική. Τις λίγες φορές που διατύπωσε προτάσεις εξουσίας γέλασε και το παρδαλό κατσίκι – όπως εδώ
Προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ για μια κυβέρνηση της αριστεράςΠρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ

Η ΚΚΕ-φιλοσοφία [δηλ.ΣΥΡΙΖΑ(αρ.ρεύμα)/ΚΚΕ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ] της “λύσης” φαίνεται εδώ ΕΔΩ στο iskra (είναι να απορείς γιατί δεν πάνε ή γιατί φύγανε από το ΚΚΕ αυτοί, ίσως είναι ψυχολογικοί οι λόγοι ή και το πολύπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει εν γένει τα Αριστερά οικοδομήματα). Στον κόσμο τους βέβαια, αλλά έχει εσωτερική συνέπεια, στην οικονομία είναι πάνω-κάτω το μοντέλο των πρώην σοσιαλιστικών χωρών (με πραγματική δημοκρατία όμως κλπ κλπ). Και μπορεί να μην σου είναι ελκυστικό γιατί νιώθεις ότι θα έχει θλιβερά αποτελέσματα στην ποιότητα της ζωής σου, είναι όμως εφικτό.

2. Η ουσία είναι ότι το που θα πάνε οι μισθοί (σε κάθε χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα) δεν είναι θέμα μνημονίου-αντιμνημονίου, δραχμής-ευρώ ή πολιτικής βούλησης, είναι θέμα πρωτίστως παραγωγικής ικανότητας της χώρας και δευτερευόντως ανακατανομής εισοδήματος.
Όταν το καταλάβει αυτό η Αριστερά στην Ελλάδα – ότι και πλήρως κομμουνιστικά να τα μοιράσουμε όλα στην Ελλάδα δεν θα φέρει και καμία φοβερή βελτίωση στους περισσότερους – θα έχει ωριμάσει.

Για αυτό η μείωση των μισθών είναι ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ είτε με αυτά τα μέτρα, είτε με ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άλλη “εναλλακτική” ή KKE-style λύση. Επίσης νομίζω ότι θα υπάρξει και επόμενη, κανα 30% κάτω ακόμα στην επόμενη χρεοκοπία (τότε που θα βάλουμε φέσι και στα κρατικά πλέον δάνεια).
Απλά η Αριστερά, αν ήταν ειλικρινής, νοήμων και υπεύθυνη θα έπρεπε να επιδιώκει ΣΗΜΕΡΑ να επηρρεάσει προς μια κοινωνικά δικαιότερη λιτότητα από το να δίνει υποσχέσεις σε όλους ή να σαμποτάρει κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Για το τι είναι «καλή» μεταρρύθμιση θα επανέλθω.

  

Τις ιστορικές αιτίες της καθυστέρησης / παρακμής της Ελλάδας που φαίνοταν από τα 80s ότι οδηγούν στην σημερινή χρεοκοπία και που εξηγούν την σημερινή αριστεροδεξιά αντιδραστική-αντιμεταρρυθμιστική ταύτιση τις έχει εξηγήσει ωραία και σχετικά κατανοητά εδώ ο Π.Κονδύλης ήδη από το 1991.  Το Μνημόνιο-ΙΙ είναι αποδεκτό και χρήσιμο γιατί προάγει μέσω των μεταρρυθμίσεων τον αστικό εκσυγχρονισμό της Ελλάδας στα πρότυπα των υπόλοιπων ευρωπαικών κρατών. Γιατί για να κάνεις σοσιαλιστικό μετασχηματισμό του κράτους πρέπει να φτιάξεις πρώτα κράτος. Εκσυγχρονισμός όμως με το ζόρι δεν γίνεται, γιαυτό η αντίδραση του «μεταρρυθμιστικού» στρατοπέδου στην πρόταση για δημοψήφισμα ήταν στρατηγικά λάθος.

Δεν βλέπω πάντως πουθενά στο Μνημόνιο-ΙΙ να αναφέρεται η καθιέρωση της Γερμανικής ως επίσημης γλώσσας του Κράτους και να κατοχυρώνεται με συνταγματική ρύθμιση (Σημ. να θυμηθώ να το στείλω με e-mail στον Τόμσεν)

Advertisements
Κατηγορίες:γνώμη